Het congres van 2002Momenteel 825
leden !
(Dat is  ca. 40% van de
beroepsgroep!)

NVSHV
Agenda
Beleidsplan
Van het bestuur
Triage
Congres
Management
Regio's
Vacatures
Links
Surfplank
Oproepen

 


Webm@ster

Thuis ook zo doortastend als op het werk??
En nog
géén lid???


 

 

“Eerste hulp bij Spoedeisende veranderingen”

Zesde Congres NVSHV

vrijdag 18 oktober 2002 

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Print een inschrijfformulier.

Geachte collega's,

“Eerste hulp bij spoedeisende veranderingen, welke richting nemen we?”, is het thema van ons zesde congres. 
De geïntegreerde spoedeisende zorg is volop in beweging.
Vrijwel wekelijks, zo niet dagelijks lezen we in de krant over de problemen die zich op de SEH-afdelingen voordoen, en de mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor.
Er is sprake van een groeiend aantal patiënten (jaarlijks met 5% of meer), waarbij de toestroom van het aantal zelfverwijzers, in een aantal regio’s, spectaculaire vormen aanneemt. Het tekort aan of de beschikbaarheid van huisartsen wordt als één van de belangrijkste oorzaken gezien van deze stijging.

Daarnaast is er sprake van een groeiend tekort aan (SEH) gekwalificeerde artsen, hetgeen in de toekomst alleen maar zal toenemen. Consequentie van dit alles is onder andere  het ‘vollopen’ van de SEH-afdelingen, met alle gevolgen van dien: lange wachttijden, lange ligtijden en weinig doorstromingsmogelijkheden met op het gevaar af dat de patiënt niet de juiste zorg op het juiste moment ontvangt. Reden voor de congrescommissie om een aantal ketenpartners naar mogelijke oplossingen te vragen.
Ook gaan we in op de ervaringen van de SEH-verpleegkundigen ten aanzien van het samenwerken met SEH-artsen en huisartsen. Is het aanstellen van triage verpleegkundigen een mogelijke oplossing voor bovenstaande problemen? 

Wat is het beleid van de huisartsen als poortarts in de eerste lijn? Hoever is de ontwikkeling van de SEH-arts, nurse practitioner en physician assistent op de SEH-afdeling en  wat betekenen  deze  ontwikkelingen voor de huidige medewerkers.

De afgelopen jaren is in verschillende STZ ziekenhuizen een opleiding tot SEH-arts gestart. Een ontwikkeling die zowel bij de gevestigde specialisten, de huisartsen als de SEH-verpleegkundigen vragen oproept. In deze lezing schetsen twee SEH-artsen een beeld van de huidige situatie en geven antwoord op veel gestelde vragen.

Tijdens de discussie kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen over huisartsenposten binnen en buiten het ziekenhuis. Hebben huisartsen een onmisbare plaats in de spoedeisende zorgketen en nemen zij de eerste maatregelen, zodat onterecht gebruik van de tweede lijnszorg voorkomen wordt? Ook kan de vraag gesteld worden of SEH-artsen en triage verpleegkundigen de doorstroomtijd kunnen verkorten.

In verband met ons tienjarig bestaan geven wij het congres een extra feestelijk tintje.

Wij hopen u op ons zesde congres in Utrecht te mogen begroeten.

 

Ingrid Coenen van der Burg

Voorzitter NVSHV

 

Programma

08.30 - 09.30 uur            Registratie

0.930 - 09.40 uur            Welkomstwoord
Mw. I. Coenen van der Burg, voorzitter NVSHV

09.40 - 09.55 uur            Surprise!

09.55 - 10.15 uur            “Hoe ervaren de huisartsen de nieuwe ontwikkelingen op de 
                                            SEH afdeling en wat is hun beleid hierin?”

De heer Prof. Dr. Th. Voorn, deeltijdhoogleraar huisartsgeneeskunde UMCU (Universitair Medisch Centrum Utrecht ), Hoofd van de afdeling Advies en Scholing van het NHG

                                               Hoe zien de huisartsen het beleid in de eerste lijnszorg en de ontwikkeling van SEH-artsen, nurse practitioners en physician assistants op de spoedeisende hulp afdeling? Ook wordt de vraag beantwoord of de regionale huisartsenpost een goede ontwikkeling is.

10.15 - 10.30 uur            “Wat zijn de ervaringen in de samenwerking met huisartsen op de SEH van het Academisch Ziekenhuis Maastricht”                       

De heer G. Vandergraesen, SEH-verpleegkundige, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Er wordt ingegaan op de samenwerking met de huisartsen. Wat zijn de onderlinge afspraken? Wie beslist bij binnenkomst wie naar de huisarts of naar de SEH-afdeling gaat? Een belangrijke vraag is of men door de komst van de huisartsen minder zelfverwijzers heeft gekregen?

10.30 - 10.50 uur            “SEH-artsen in Nederland: spoedeisende geneeskunde serieus genomen” 

De heer drs. G. de Vries, voorzitter van de NVSHA, werkzaam als medisch adviseur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord, SEH-arts i.o., Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Mw. drs. M. Zwartsenburg, bestuurslid van de NVSHA, SEH-arts i.o., Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

 In de afgelopen jaren is in een aantal STZ ziekenhuizen de opleiding tot SEH-arts van start gegaan. Deze ontwikkeling roept bij diverse betrokken disciplines, zoals specialisten, verpleegkundigen en huisartsen, natuurlijk vragen op. In deze lezing wordt de huidige situatie besproken en wordt getracht een antwoord te geven op veel gestelde vragen, zoals: Hoe ziet de opleiding van SEH-arts eruit? Wat heeft deze voor consequenties zowel voor de SEH-verpleegkundigen als voor de eerste lijn en welke status krijgt deze “specialist”?

10.50 - 11.05 uur            “Hoe wordt de samenwerking met de SEH-artsen door de verpleegkundigen ervaren?”

Mw. C. van Egmond, SEH-verpleegkundige, Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag

Heeft de komst van SEH-artsen invloed op de werkzaamheden van de SEH-verpleegkundige. Wie trieërt, de SEH-arts of de verpleegkundige en hoe liggen de verantwoordelijkheden? 

11.05 - 11.35 uur                  Pauze, bezoek aan de stands

11.35 - 12.05 uur                  “Manchester Triage Group”

Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op de geschiedenis van het Triage systeem, onderzoek, implementatie, validering van het Manchester Triage Systeem in Groot Brittannië. Verder zal aandacht gegeven worden aan de reproduceerbaarheid van urgentieclassificaties en het gebruik van het systeem als “Gouden Standaard” binnen het tuchtrecht.

12.05 - 12.20 uur                “Project richtlijn Triage”

De heer drs. P.J.J. Jochems, Programmacoördinator

De NVSHV en het CBO hebben met financiering van de NVSHV, de AVVV en een Zorgverzekeraar het initiatief genomen tot het project Richtlijnontwikkeling Triage. Het project moet als resultaat opleveren: een landelijk in te voeren richtlijn Triage; een daarbij passend scholingsprogramma, indicatoren in verband met de toepassing van de richtlijn en een op de richtlijn afgestemd software-programma. 

12.20 -  12.35 uur             “Organisatie, training en communicatie bij het invoeren van fast-track en triage”

De heer P. Bouwels, Adviseur Triameer en voorheen werkzaam als Clusterhoofd, SEH, IC/CC, Sint Anna Ziekenhuis Geldrop

In deze lezing komt aan de orde hoe de triage en fast-track op de SEH-afdeling van van het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop is georganiseerd. Wordt er 24 uur per dag triage en fast-track gedaan?  Hoe zijn de verpleegkundigen getraind en is de communicatie verlopen? 

12.35 - 13.15 uur                  Forumdiscussie

13.15 - 15.00 uur                  Pauze, lunch, bezoek stands

15.00 - 17.00 uur                  Workshops

                                                ENPC, Emergency Nursing Pediatric Course 

In de ENPC cursus staat de eerste opvang van het zieke kind centraal, waarbij volgens een standaardmethode  een optimale en gestructureerde opvang aangeleerd wordt. In deze presentatie krijgt u een helder beeld van de inhoud en de structuur van de cursus. U krijgt inzicht in de effectieve wijze waarop de kennis wordt overgedragen. Ook wordt u getoond hoe deze kennis is toegepast bij het aanleren van de vaardigheden.

KP Medical BV, Registratie

ECARE : Hoe draagt het gebruik van software tot kwaliteitsverbetering op de SEH (KP Medical BV)

Johnson & Johnson Medical BV, Acute wondbehandeling

Behandeling van traumatische wonden 

Johnson & Johnson Medical BV, Wondsluiting

Theorie en practicum wondsluiting met de technieken hechten en lijmen 

 

17.00 uur                                Uitreiking bedrijvenprijsvraag,
                                                waarna een aangeklede borrel zal plaatsvinden.
 

18.00 uur                                Sluiting

 

Dagvoorzitters plenair programma

Mw. S. Valk-Schuurmans, trainer consultant

De heer J.van Hornsveld, Hoofdverpleegkundige SEH, UMCU

 

Congrescommissie

Christa van Egmond, SEH-verpleegkundige, Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag

Liesbeth Hoogenboom, SEH-verpleegkundige, Carolus Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

Frederike Hoogendijk, SEH-verpleegkundige, Airport Medical Services, Schiphol

Jaco van Hornsveld, Hoofdverpleegkundige SEH, Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Carine Lentjes, voorzitter congrescommissie, teamleider SEH, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Jan van Rossum, SEH-verpleegkundige, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Riet Veldhuisen, SEH-verpleegkundige, Westfries Gasthuis, Hoorn

 

Algemene informatie

 

Congressecretariaat/inlichtingen

Folmer Communications BV, 

Lovinklaan 4, 6821 HX  Arnhem

tel. 026 4424232, 

fax 026 4420046, 

e-mail folmcom@xs4all.nl

 

Voor wie is het congres bestemd?

Het congres is bestemd voor hoofden SEH en overige leidinggevenden,
SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen,
nurse practitioners, physician assistants,
ambulance hulpverlenders en andere medewerkers uit de hulpverleningsketen in Nederland en België.

 

Deelnamekosten/inschrijving 

De deelnamekosten aan dit congres bedragen voor leden van de NVSHV € 125,00 en voor niet-leden € 160,00, inclusief informatiemap, warme lunch, koffie/thee en aangeklede borrel. Met uw aanmelding d.m.v. het inschrijfformulier machtigt u ons eenmalig het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u geen gebruik maakt van de machtiging, maar een factuur wilt ontvangen, bijvoorbeeld indien u met meerdere personen tegelijk inschrijft, dan kunt u de namen mailen naar folmcom@xs4all.nl. De administratiekosten per factuur bedragen € 7,00. Uw toegangskaart krijgt u twee weken voor het congres toegezonden. Annuleren is schriftelijk mogelijk tot 3 weken voor het congres. Het bedrag wordt gerestitueerd onder aftrek van € 27,00 administratiekosten.

 

Waar wordt het congres gehouden?

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Heidelberglaan 100, 3584 CX  Utrecht.
Tijdens het congres bent u voor spoedgevallen bereikbaar op telefoonnummer 030 2507553

 

Het congres “Eerste hulp bij spoedeisende veranderingen” wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van:

Hoofdsponsor: Johnson & Johnson Medical BV

Sponsors:

B. Braun Medical BV

Consument en Veiligheid

Datex-Ohmeda BV

EMC Emergency Medical Care BV

KP Medical BV

Lowland Medical 

Mckesson Nederland BV

Medeco BV

Medtronic Physio Control

Philips Nederland BV. Medical Systems

Spacelabs Medical

Tyco Healthcare Nederland BV

Vandeputte Medical B.V.

Zoll International Holding BV

 

U kunt hier een inschrijvingsformulier uitprinten.

 

 

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
©2000

 

| NVSHV | Beleidsplan | Management | Regio's | Agenda | Triage |
| Surfplank | Congres | Vacatures | Links |
                      
©2000, NVSHV
                      dC-webdesign
                      
| Disclaimer |