Van het bestuurMomenteel 825
leden !
(Dat is  ca. 40% van de
beroepsgroep!)

NVSHV
Agenda
Beleidsplan
Van het bestuur
Triage
Congres
Management
Regio's
Vacatures
Links
Surfplank
Oproepen

 


Webm@ster

Thuis ook zo doortastend als op het werk??
En nog
géén lid???


 

Op deze pagina informatie van de bestuurstafel.
Na iedere bestuursvergadering wordt deze pagina geactualiseerd.

 

10 juli 2002:

Triage:
Voor het tijdschrift Triage staan de  volgende specials staan op planning:

 Augustus: werken op een SEH buiten Nederland.

Oktober: Cardiologie.

December: Congres NVSHV.

Congres:
Het  definitieve congresprogramma is klaar, de aankondigingen worden zo snel mogelijk rond gestuurd en komen natuurlijk ook op deze website. 

Stand van zaken project richtlijnontwikkeling Triage NVSHV/CBO:
Op 26 september a.s. komt de richtlijncommissie voor de eerste maal bijeen. De richtlijncommissie heeft als belangrijkste taak het opstellen van een richtlijn Triage, passend bij de SEH hulpverlening in Nederland. Bestaande (veelal in het buitenland ontwikkelde) Triage modellen zullen hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. 
Voor de richtlijncommissie zijn vertegenwoordigers van de NVSHV (dhr. F. de Voeght, dhr. R. de Caluwé en dhr. J. Hornsveld), NVT, NVH, NVSHA, NOV, enkele beschouwende specialismen en de inspectie van Volksgezondheid uitgenodigd. De commissie staat onder voorzitterschap van Ingrid Coenen, voorzitter NVSHV. 

Gelijktijdig worden de voorbereidingen getroffen om, medio eerste kwartaal 2003, een start te kunnen maken met de proeftuinziekenhuizen. Minimaal negen ziekenhuizen zullen als proeftuin fungeren alwaar de richtlijn Triage zal worden getest en verder worden verfijnd. In oktober 2002 zullen hiertoe intake gesprekken worden gevoerd, waarbij aan de hand van een aantal vooraf opgestelde criteria ziekenhuizen zullen worden geselecteerd. 
De eerste verkennende gesprekken met enkele software aanbieders vinden momenteel plaats. Uit onderzoek in het buitenland blijkt immers dat met een juiste ICT ondersteuning de toepassing van een Traige-richtlijn tot een significant nauwkeurigere classificatie van patiënten leidt.

Commissie Beroepsontwikkeling:
De NVSHV gaat in het najaar participeren in een aantal Delphi rondes betreffende de ontwikkeling en verfijning van een format beroepsdeelprofiel gespecialiseerde verpleegkundige.

De AVVV heeft een format ontwikkelt waarlangs de aangesloten beroepsorganisaties hun beroepsdeelprofiel kunnen ontwikkelen en of actualiseren. Het huidige beroepsdeelprofiel (functieprofiel) van de SEH verpleegkundige behoeft een actualisatie, gelet op de vele ontwikkelingen binnen het vakgebied, maar ook gelet op de noodzaak tot bijv. de ontwikkeling van een kwalitatief samenhangend stelsel van verpleegkundige vervolgopleidingen. Nadat deze Delphi rondes hebben plaatsgevonden en er sprake is van een gevalideerd en gelegitimeerd format kunnen beroepsorganisaties, waaronder de NVSHV, hun beroepsdeelprofiel actualiseren.

 

 

Terug naar boven.


FastCounter by bCentral

 

 

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
©2000

 

| NVSHV | Beleidsplan | Management | Regio's | Agenda | Triage |
| Surfplank | Congres | Vacatures | Links |
                      
©2000, NVSHV
                      dC-webdesign
                      
| Disclaimer |